Tagged rehoming

Ebru için Çiçekler: Gerçek Ortaya Çıkar

Ebru için Çiçekler: Gerçek Ortaya Çıkar

Bazı gerçekler o kadar çıplaktır ki, insanlar onlara acır ve biraz da olsa üstlerini örtmeye çalışır.
Edward R. Murrow

Beklendiği gibi, Animalia Kliniği’nden Dr. İlhan Gökgöl, nihayet ifadesini değiştirdi.

Basına geçen Cuma verdiği bir açıklamada, İlhan Bey Marmara’nın köpeği Ebru’nun Akut (Ağır) Travma’dan öldüğünü kabul etti.

Ebru yaşlılıktan ÖLMEDİ.

Ardından İlhan Bey, bir hafta önce Sahip Çıkalım tarafından açıklanan, korunmasız bir hayvana bir veya daha fazla kişi tarafından yapılan bir saldırının profiline tıpatıp uyan bir resmi tamamlamak üzere yaralanmaların ayrıntılı bir tarifini verdi.

Biz tesadüflere inanmayız. Bir binanın içine girmesine izin verilmeyen sokak köpeği Ebru’nun yüksek bir yerden düşmüş olabilmesi ihtimali yok denecek kadar azdır. Yaralanmaların şekli araba çarpması sonucu oluşabilecek yaralanmalara uymuyor. Yaralanmanın zamanı önemli değil.

Öte yandan, Marmara Oteli Ebru’nun yaşlılıktan öldüğünde ısrar ediyor.

Halkla İlişkiler felaketleri açısındanbu kolay unutulacak gibi değil. Halkla İlişkiler örtbası nadiren işe yarar, ve toplu iletişimin parmağımızın ucunda olduğu bir toplumda hiç yaramaz. Kötü Halkla İlişkiler, ne kadar çok olursa olsun, gerçeği saklayamaz. Gerçek her zaman kazanır

Dün saygın bir köşe yazarı Ebru’nun katilini bulmak için koyduğumuz USD 2,000 ödülü köpeğe Taksim Meydanında bir anıt dikmek için kullanmamızı önerdi, ve çok kimse bu fikri uygun buluyor. Sahip Çıkalım iki nedenle bu gibi planlara katılmamaktadır:
a) Biz bu işi yapan kişi veya kişilerin oralarda bir yerde olduğuna, ve yakında bulunacaklarına inanıyoruz.

b) Eğitim parayı harcamak için çok daha iyi bir yoldur.

Yarın, 8 Haziran Pazartesi günü, Sahip Çıkalım Marmara Oteli’nin sahipleri ve Animalia Veteriner Kliniği’nden Veteriner İlhan Gökgöl’e ulaşıp onları Türkiye’de Hayvanlara Kötü Muameleye karşı ülke çapındaki bir farkındalık kampanyasının ön saflarında olmaya davet edecek.

Bir hatayı kabul etmekte küçük düşürücü hiçbir şey yoktur. Marmara Oteli hiçbir şekilde Ebru’nun ölümünden sorumlu değildir, ama bu konudaki duruşunu en kısa zamanda değiştirmelidir. Bunu yapmaları bir zayıflık olarak algılanmayacaktır. Tam tersine, Ebru’nun ölümünün gerçek nedenleri konusunda nihayet aydınlatılmış olan halk bunu olumlu bir gelişme olarak görecektir. Şimdiye kadar gösterilen ilgiye bakılırsa, hem basılı hem de internet tabanlı medya da bunu olumlu bir ışıkta algılayacaktır.

Viktor Larkhill’in Sahip Çıkalım’ı medya tarafından ancak bir aptalın inanacağı akılalmaz yalanlarla suçlanmıştır. Hayvan ticareti, hayvan katliamı, hayvan kaçakçılığı… Hatta Marmara Otelinin müdürü tarafından köşe yazarı Ayşe Arman vasıtasıyla açıkça Avrupa Birliğinden milyonlarca Euro elde edebilmek için bir tiyatro sergilemekle bile suçlandık. Ayşe Arman’a cevabımız şuydu: SİZ buna gerçekten inanıyor musunuz? Maskeli bir adam tarafından yönetilen AB sponsorluğunda bir Facebook grubu… SİZ buna gerçekten inanıyor musunuz?

Saygılarımızla,

Viktor Larkhill

Gerçek her zaman kazanır
Gerçek her zaman kazanır

logo very small

Flowers for Ebru: Truth Prevails

Flowers for Ebru: Truth Prevails

Most truths are so naked that people feel sorry for them and cover them up, at least a little bit.
Edward R. Murrow

As expected, Dr. Ilhan Gökgöl, of Animalia Clinic has finally changed in tune.

In a statement issued to the Press last Friday Mr. Ilhan finally conceded that Ebru, the dog of the Marmara died of Acute (Severe) Trauma.

Ebru did NOT die of old age.

Mr. Ilhan then proceeds to give a detailed description of the injuries, to complete a picture that, as announced by Sahip Cikalim already a week ago, fits perfectly the profile of an attack by one or more people on a helpless animal.

We don’t believe in coincidences. The chances that Ebru, a stray dog that was never allowed inside a building could have fallen from a high place are absolutely negligible. The nature of the injuries do not correspond with the nature of the injuries sustained on a car crash. The timing of the injury is irrelevant.

On the other side, the Marmara Hotel, continues maintaining that Ebru died of old age.

As PR disaster goes this is one of those that wont be forgotten easily. PR Spin seldom works and even less so in a society where mass communications are at the reach of our fingertips. No amount of bad PR can hide the truth.

Truth always prevails.

Yesterday a prestigious columnist suggested that Lets Adopt uses the USD 2000 reward offered to find Ebrus killer to build a statue to the dog in Taksim Square, an idea that is being currently considered by many.

Lets Adopt wont be involved in such plans for two reasons:

a) We are convinced the person or persons who did this are out there and will soon be brought to light.

b) Education is a much better way to spend the money.

Tomorrow Monday the 8th of June Lets Adopt will reach out to the owners of the Marmara Hotel and to the Veterinarian Ilhan Gökgöl from Animalia Veterinary clinic and invite them to be at the forefront of a nation-wide awareness campaign of awareness against Animal Abuse in Turkey.

There is nothing humiliating about admitting a mistake. The Marmara Hotel is in no way responsible for Ebru’s death, but it must quickly reverse its stance on this issue. Doing so would not be perceived as an act of weakness, on the contrary, the general public who has now been finally enlightened about the real causes of Ebru’s death, would perceive this in a positive manner. Judging by the interest shown so far, Media, both printed and internet-based, would also look at this in a good light.

Viktor Larkhill’s Lets Adopt was publicly accused by the media of a number of outrageous falsehoods that only a fool would believe. Animal trading, animal slaugthering, animal smuggling. We were even publicly accused by the Manager of the Marmara Hotel by way of Ayse Arman, the newspaper columnist of orchestrating a charade in order to  seek millions of Euros from the European Union. Our reply to Mrs. Arman was: Do YOU really believe that? A EU sponsored Facebook group run by a guy with a mask… Do YOU really believe that?

Kind regards

Viktor Larkhill

Truth Prevails
Truth Prevails

logo very small

Hayvanlara kötü muamele: Değişme zamanı

Animal_Rights_by_morningmoonfaerie

Sevgili arkadaşlar,

Ebru’nun ölümünün ardından yaşadığımız karmaşa beklenen bir şeydi. Bu olayların normal gelişmesi, şaşkınlık, şok, kızgınlık, inkar, kabul etme ve sonunda da bazı şeylerin değişmesi, ve bu değişikliklere birey olarak bizlerin önayak olması gerektiğini farketmek.

Ebru’yu kimin öldürdüğünü bilmiyoruz, ama büyük bir travma sonucu öldüğünü biliyoruz. Bir gün bunu kimin yaptığını öğreneceğimizi umuyoruz. Ben bundan eminim.

Şimdi daha büyük resme bakmalıyız.

Ebru Marmara Oteli’nin koruması sayesinde uzun bir yaşam elde eden şanslı bir köpekti. Her sokak köpeği bu kadar şanslı olmuyor. Aslında çok azı öyle. Sokaktaki bir köpeğin ömrü 4-5 yılı geçmiyor, ve bu süre sürekli kötü muamelenin izlerini taşıyor. Bundan söz etmemem gerekirdi, ama edeceğim. Tekmelenerek öldürülen, işkence gören, yakılan, zincirlenen, küçücük yerlere kapatılan, bıçaklanan hayvanların sayısı inanılır gibi değil. Ülkenin her yanındaki hayvan sağlığı organizasyonları bu gibi olaylarla her gün karşılaşıyor. Bunu biliyoruz. Ancak kısıtlı zekaya sahip biri (ne yazık ki onlardan da çokça var) bunu inkar eder.

Bu olaylara sokaklarda kaybolmuş halde dolaşan onbinlerce terkedilmiş hayvanı da katmalıyız.

Bu sorun sadece Türkiye’nin sorunu değil. Özellikle Yunanistan, İtalya veya İspanya gibi Akdeniz ülkelerinde durum kötü.

Ancak biz Türkiye’ye odaklanacağız. Neden mi? Çünkü bu bizim ülkemiz, ve her birimizin kalıcı bazı değişiklikler yapabileceğimiz yer burası.

Ebru’nun trajik ölümü, ne kadar üzücü olursa olsun, bir amaca hizmet etmeli. Onun zamansız ölümü üzerine yükselen sesler kanunlardaki, ve daha da önemlisi, kanunların uygulanış şeklindeki değişiklikler olarak yansımalı.

Sahip Çıkalım organizasyon bünyesinde sadece hayvanlara uygulanan kötü muamelelerin saptanıp açıklanmasına adanmış bir bölüm oluşturacaktır. Biz yargılamayacağız, o işi yargıya bırakacağız. Ama bu gibi durumları ışığa çıkaracağız ve onları sonuna kadar ilan edeceğiz.

Bu seferberliğimizde bize yardımcı olacak gönüllülere ihtiyacımız var. Avukatlara, fotoğrafçılara, ve genelde etraflarında bu zulmü görmekten bıkmış ve bir şeyler yapabilmek isteyen insanlara ihtiyacımız var.

Özellikle üç durumu hedefleyeceğiz:

– Aşırı hayvan ihmali durumları

– Köpek dövüştüren organizasyonlar

– Hayvanların terk edilmesi.

Aynı zamanda:

– Hem barınaklarda, hem de özel evlerde hayvanlara kötü muamele / hayvan biriktirme olaylarıyla da ilgileneceğiz.

Özel bir email adresimiz var:  abuse.letsadopt@gmail.com

Hayvanlara yapılan zulümden siz de bizim kadar nefret ediyorsanız lütfen irtibat kurun.

İletişim: v.larkhill@googlemail.com

Please join Animal Justice

http://www.facebook.com/group.php?gid=18394715517

logo

Animal abuse: Time for change

Animal_Rights_by_morningmoonfaerie

Animal abuse: Time for change

Dear friends,

The turmoil we are witnessing in the aftermath of Ebru’s death was expected. Its the usual succession of events, surprise, shock, anger, denial, acceptance and in the end the realization that some things have to change and that those changes must be led by us as individuals.

We don’t know who killed Ebru, but we know she died because of massive trauma. We hope one day we will find out who did it. I’m sure we will.

We must now look at the bigger picture.

Ebru was a lucky dog who enjoyed a long life because of the protection or the Marmara Hotel. Not every stray dog is as lucky. As a matter of fact very few are. The average life of a dog in the streets its no more than four to five years, and those years are marked by constant abuse. I shouldn’t go into it but I will. The amounts of animals being kicked to death, tortured, burned, chained, confined, knifed, is staggering. Animal welfare organizations across the country deal with those cases on a daily basis. We know that. Only a oerson of limited intelligence  would deny it (there are plenty of those amongst us infortunately).
To those cases we must add the tens of thousands of abandoned animals that we find wandering losts on the streets regularly.

This problem is not Turkey’s alone. It is specially bad in Mediterranean countries like Greece, Italy or Spain.

We are, however going to focus our attention in Turkey. Why? Because this is our nation and because here is where, each one of us, can make lasting changes.

The tragic death of Ebru, sad as it is, must serve a purpose. The outcry created by her untimely death must translate on changes in the law, and most importantly on the way the law is applied.

Let’s Adopt will create a separate section within its organization solely dedicated to exposing and uncovering cases of animal abuse. Our purpose won’t be to judge, well leave the judicial powers to that. But we will be bringing to light such cases and publicise them to the full extent.

We will require volonteers to join us in this quest. We will need lawyers, photographers and in general people who are tired of seeing such cruelty around and would want to do something.

We will target four cases specially:

– Extreme cases of animal neglect

– Dog fighting organizations

– Animal abandon.

– Abuse in shelters/animal hoarding
We have set up a special email address:  abuse.letsadopt@gmail.com

If you hate animal cruelty as much as we do please get in touch

Contact: v.larkhill@googlemail.com

Please join Animal Justice

http://www.facebook.com/group.php?gid=18394715517

logo

Let's Adopt, rules of the Game

Let’s Adopt, rules of the Game

Dear members,

As the groups grow so do our reach and our ability to find homes for animals in need. Unfortunately our problems grow as well, group members who don’t really understand the way the group works, DEMAND our help and animals end up dumping on us.

In order to avoid the repeat of this situations here you have the Rules of this Group, our code of conduct, the procedures that make the difference between this group and all others, the stuff that makes us “unique”.

a) Where do we get the dogs in Viktor Larkhill’s portfolio?

The dogs come from all over Turkey and from a variety of sources.. Animal rescuers who have saved an animal and are now looking for a home, veterinarians who have an animal whose owner has “disappeared”, petshops who have failed to sell an animal and want to give it away instead of killing him, animals that have been found wandering in the forest, or the highways, people who were given a dog and after a week want to get rid of it.

Let’s Adopt is here to assist (and educate) animal lovers.

We also do our own rescues. Periodically we have to intervene in cases of animal abuse, in most cases at the hands of “animal lovers”.

There are only two cases we refuse:

– someone decides to have puppies and now doesn’t know what to do with them.

– someone wants us to help find a family for an animal but doesn’t trust our judgement and wants to have the final word on where the animal goes.

Every other case we will always help with.

b) What to do if you find an animal.

Here are our rescue procedures:

– NEVER take an animal to a shelter. NEVER. DONT DO IT!!

The word “shelter” stands for protection, care, safety. In Turkey shelters are (with one or two exceptions) abject places run by animal hoarders assisted by insensitive, lazy and unmotivated municipal employees where dogs are fed a menu consisting of stale bread and garbage. If this depended on me all shelters in Turkey would be closed, and a large number of its managers would be charged with animal cruelty.

What those places do is, in the vast majority of cases, unspeakable.

- Injured animal: take him to a vet and treat him from his injuries. If the dog can survive on the streets, return him where you found him. If the dog has clearly been abandoned or you consider that he cannot survive out there and that he has already suffered enough then we’ll rehome him.

- Dogs to be rehomed by Let’s Adopt: First of all you, as the rescuer will assume full responsibility for the safety of the animal until we find him a family. You could keep him a home, or put him on a pension or, if available, we will try to find a foster home (this is why foster homes are so important).

We do all we can so that the dog is rehomed as quickly as possible but this doesn’t always depend on us.

You need to send us at least 10 pictures of the animal. The pictures have to be of good quality. The better the pictures are the bigger the chances of finding a home for the animal. If we think the pictures are not good enough we will try to send a photographer to you but that is not always possible and it will delay things.

Every cost, medical treatment, neutering operation, pension costs, transportation costs to the animal final home are to be covered by the rescuer. Let’s Adopt is run with the money of a handful of volunteers, therefore we cannot accept to cover the expenses of animals brought in by private rescuers.

“To rescue” a dog means to assume full responsibility for that animals life and provide for his every need until a suitable family is found. Very few people understand this and more often than not we are the ones left with the financial burden.

Let’s Adopt won’t make exceptions to this rule.

Let’s Adopt has set up a Fund, Simba’s Fund, whose goal is to finance life saving surgical procedures on animals who have no “rescuer”. In all other cases the cost will have to be covered by the rescuer.

– The responsibility for finding a home, screen the applicants and, very important, the final decision of who gets to adopt the animal lies on the management of  Let’s Adopt. We assume full responsibility for our decisions. Our only priority and interest is to help the animals, our decisions are taken with only that goal in mind.

I hope this has answered all your questions. Please don’t hesitate to contact me if you want to get further involved in our work.

Best

V

v.larkhill@googlemail.com

Thirteen Lives

n548520742_2623952_8436

Dear friends…

Over the last year we have been focussing our efforts on three basic areas:

Rehoming
Education
Exposing the animal massacres in Istanbul and other municipalities

Those who have been working with us since our inception last year know exactly what we do and how we do it.

Last week we undertook our first fundraising effort, to cover the multiple operations of Felix the cat. We were pleased to report this was a great success…

Normally we encourage our members to take responsibility for their own rescues and, if possible, we assist them in their rehoming efforts, but yesterday we received an email that will be taking us to a whole new level of engagement.

One of our members, Huma, paid a visit last weekend to the infamous Hasdal Municipality Shelter in Kemerburgaz. What she witnessed there left her in a state of shock. A couple of dozen puppies, most of them affected by distemper and other diseases, were struggling to keep standing under wind and the rain. On her way home she cried tears of impotence at the callousness and cruelty of the shelter employees who were treating the pups like garbage..

The next morning she woke up early and drove back to the Hasdal shelter. She then proceeded to go around the cages selecting those puppies who were in worst condition, a total of 13 pups.

Thirteen Lives.

Some of you are rescuers. Some of you have been courageous and generous enough to rescue a dog from near death, nurse him back to health and adopt him. Others have found him a loving family. But I’m 100 % sure none of you has rescued Thirteen Lives in an instant. Our friend did. It was done in an impulse.

She loaded the thirteen pups in her car and took them to her vet. Only that evening it dawned on her the enormity of her action and the difficulties she would have to deal with until the pups are healthy and placed in a loving home. At that point she wrote to Let’s Adopt.

Upon reading her letter our first reaction was one of shock and disbelief. This was a mission far too large for us to handle. So, initially we sent her a polite reply offering our help with rehoming at a later stage. She kindly thanked us for our offer.

The following hours we could not stop thinking about Huma and her thirteen puppies. How will she handle this? She is a student and her finances are tight. Those pups are going to require medical attention for the coming weeks, Huma will then have to find them foster or final homes and this won’t be easy.
You cannot imagine how difficult it is to find good homes for mix breed dogs in Turkey. It really is a nearly impossible task. We are terribly sorry to have to say this but this country is not ready yet. Too many people consider dogs a status symbol and to them a stray is not a dog, its a nuisance. In the best of cases the dog will be tolerated, in the worst shot, poisoned, tortured… We have seen it all.
At first, her close circle of family and friends will try to help but this help won’t last for long.

So… we wrote Huma and offered our help and support..

This is what we are going to do:

1. The pups are in desperate need of medical attention. Right now they are at a veterinary clinic in Istanbul. We need to raise funds to cover part or most of those expenses. As we were in the case of Felix, we are confident we will be able to count on the generosity of our members. Any donation, large of small will help. Please contact me on v.larkhill@googlemail.com and I will explain you how to proceed.

For those who live abroad we are in the process of setting up a system to handle international donations. Please contact us and we’ll explain you how. Needless to say you will be kept informed on constant basis about the evolution of the pups.

You can further follow their progress on www.letsadopt.wordpress.com .

2. As the pups’ health improve, we are going to need foster and final families for them. We are going to need both, urgently. Once again we are asking for your help here. If you have the slight possibility to adopt or foster one of these puppies please get in touch with me on v.larkhill@googlemail.com with your details and telephone number and one of us will get in touch with you.

This is our largest project to date. We have rehomed hundreds of animals but always on an individual basis… This is a whole new level.

Wish us luck and please, if you can, help.

Best

V
http://www.facebook.com/album.php?aid=18031&id=1314867706&l=6bd5f

n548520742_2623953_88581

s

n548520742_2623954_9261

n548520742_2624093_6045

n548520742_2624094_6404

n548520742_2624095_6761

n548520742_2624096_7140

n548520742_2624097_7506

n548520742_2624142_9886

n548520742_2624144_629

n548520742_2624145_10661

n548520742_2624196_1111

n548520742_2624197_2284

Update February 19

It has been 4 days since Huma rescued the 13 sick puppies from Hasdal. She did pick up the sickest ones of the tens of puppies agonizing at that killing station run by the Istanbul Municipality. The battle has been fierce and whilst some are progressively improving 7 of them gave up and crossed the Heaven’s Gates. Huma named them all so that she can call them and find them when the time comes… We are now trying to keep our last six from slipping away.

n548520742_2648197_3685

n548520742_2648198_4136

n548520742_2648199_4546

n548520742_2648200_4918

n548520742_2648201_5387

n548520742_2648246_93891

n548520742_2648247_9818

n548520742_2648248_2711

n548520742_2648264_40561

n548520742_2648265_4463

n548520742_2648266_4889

n548520742_2648277_2602

n548520742_2648278_2988

n548520742_2648279_3397

n548520742_2648294_5103

n548520742_2648295_5592

n548520742_2648340_59611

Dear friends,

Quick note to inform you that due to basic disagreements with the veterinary that has handled the 13 pups Let’s Adopt won’t be involved in this operation any longer.

10 out of the 13 pups died. This was a very difficult mission from the beginning and we praised the rescuer to no end, but we believe there has been clear negligence in the puppy’s veterinary care.

Needless to say though that the last 3 puppies still need loving homes; foster or final. Please do contact us for information.

Only two of our members wrote to us and offered their help. I would kindly ask them to get in touch with us if they want their donations returned or let us know if they are happy with those funds being used for another emergency in the future.

Kind regards

V

Melek the White Angel

Melek was found on the street in Kozyatagi on Sept. 5th. Her rescuer
was walking home from work on a hot day, and saw an extremely thin
kangal mix (Melek) staggering down the sidewalk. She was completely
emaciated and lost, obviously dropped by one of the criminal
municipalities in some random street. Melek had freshly shaved patches
on an inner thigh and on a front leg. She had been prepped for
surgery by the inept municipality veterinarian before they noticed she
was already spayed… so they dropped her like garbage.

In the first picture you can see the state in which she
was found.. Underweight, anemic and covered in fleas.

Thanks to Sharon’s amazing care Melek then completely adapted
to life at a home, including riding in cars and elevators, sitting
before being fed, and walking on a leash. The pictures say it all,
she is sweet, gentle and mellow.

After about 4 weeks in foster care, Melek was close to her ideal
weight, and her coat was healthy and shiny. She was ready to go to her
forever home.

And that forever home has been offered by Rebecca and Martin, and their 3 sweet boys. Melek is now a member of this beautiful family in Istanbul wishing that all her fellow rescue dogs will be as lucky as she has been.